Carmix 5.5 XL

Carmix 5.5 XL

 

BLANDARE; Kapacitet 7600 liter, färdig betong ca 5,5 m3 per laddning. Dubbla mixningsskruvar, skydd för akut nödtömning.

Trumrotation genom hydraulisk motor och planetariska reduceringar. Blandnings- och tömningshastighet i rellation till varvtal på dieselmotor.

 

 

Dimensioner Carmix 5.5 XL

Dimension Carmix 5.5 XL

 


 

  

Länk till tillverkarens hemsida Carmix.com